Přihlášení příspěvku k aktivní účasti - 19/9/2019 - Kobylí, XXVII. Cytologický den

Přijímáme pouze ústní sdělení, prezentace ve formátu .ppt nebo .pptx, nikoliv postery. Příspěvky nebudou časově omezovány. Diskuse k jednotlivým příspěvkům proběhne vždy po jejich skončení. Prosíme autory o nahrání prezentací předem přes tlačítko na stránce s online přihláškou, anebo na mail vecerkova@damier.cz, případně dle domluvy. Autoři budou požádáni o svolení k uveřejnění příspěvků po skončení konference na webu naší společnosti ve formátu .pdf. Děkujeme za pochopení.