Výbor

Složení výboru společnosti

Gynekologové

 • MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. - předsedkyně výboru 
 • MUDr. Eva Svobodová - zapisovatelka 
 • MUDr. Čestmír Dvořáček 
 • MUDr. Pavel Pumpr

Patologové

 • Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., F.I.A.C. - vědecký sekretář
 • Doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., M.I.A.C.
 • Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
 • MUDr. Zoltán Kerekes

Pneumologové

 • Doc. MUDr. Otakar Měřička, CSc.
 • MUDr. Václav Šnorek
 • MUDr. Jiřina Jirešová

Neurologové

 • Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.

VŠ nelékaři

 • Mgr. Irena Večerková - pokladník, správce webu

Cytotechnologové

 • Zdeňka Svojanovská
 • Eva Jandová

Revizní komise

 • MUDr. Ondřej Sobek, CSc.
 • RNDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.
 • MUDr. Ondrej Ondič, F.I.A.C.

Toto složení výboru bylo zvoleno ve volbách roku 2014. Volební období je čtyřleté, další volby budou v roce 2018 - vyhlášení výsledků bude 3/10/2018 na plenární schůzi společnosti v rámci letošního cytologického dne - odkaz.

Dotazy a náměty k projednání můžete výboru společnosti poslat prostřednictvím kontaktního formuláře.