Výbor

PODZIM 2022 - nové volby do výboru!!!

Složení výboru společnosti 

(po volbách na podzim 2018)

Gynekologové

 • MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. 
 • MUDr. Čestmír Dvořáček
 • MUDr. Eva Svobodová 
 • MUDr. Pavel Pumpr

Patologové

 • Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., F.I.A.C.
 • MUDr. Zoltán Kerekes, M.I.A.C.
 • MUDr. Ondrej Ondič, F.I.A.C.
 • Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.

Pneumologové

 • ??? (Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. se vzdal funkce, náhradník bude vybrán pneumology)
 • MUDr. Václav Šnorek
 • MUDr. Jiřina Jirešová

Neurologové

 • MUDr. Ondřej Sobek, CSc.

VŠ nelékaři

 • Mgr. Irena Večerková 

Cytotechnologové

 • Zdeňka Svojanovská
 • Bc. Michaela Plecitá

Revizní komise

 • Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.
 • MUDr. Lenka Čeganová, M.I.A.C.

Dotazy a náměty k projednání můžete výboru společnosti poslat prostřednictvím kontaktního formuláře.