Členství

Důležité informace k platbě členských příspěvků - informace z členské evidence ČLS JEP

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz

Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář "Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.", který naleznete zde: https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni

Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešla období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.

S pozdravem a díky za spolupráci

Dana Hanušová

členská evidence

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.

Sokolská 31, 120 00 Praha 2

E-mail: cle@cls.cz

Telefon: (+420) 224 266 223

Mobil: (+420) 773 307 009

Fax: (+420) 224 266 212

www.cls.cz


Přihláška

Přihlášku je třeba vyplnit a zaslat v písemné podobě na adresu členské evidence ČLS JEP. 


Adresa pro zaslání přihlášky:

Členská evidence ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Členský příspěvek do odborné společnosti činí 200 Kč ročně, k tomu se připočítává roční poplatek 300 Kč za členství v ČLS JEP. 

Doručené přihlášky projedná výbor SKC na své další schůzi a uchazeč o členství bude o schválení či odmítnutí přihlášky informován.