Členství

Vyzýváme všechny členy, aby aktualizovali své kontaktní údaje v členské evidenci ČLS JEP - viz níže! 

Další informace k členství ve společnosti budou brzy aktualizovány.


Nově lze zjistit stav úhrady členských příspěvků na webu ČLS JEP. Taktéž je zde možno aktualizovat své kontaktní údaje. Pro tyto účely slouží tzv. "profil člena". Návod správného postupu najdete ZDE.

S případnými dotazy se obracejte přímo na členskou evidenci, nikoliv na naši společnost.

Kontakty: cle@cls.czhavlikova@cls.cz, +420 224 266 223Přihláška

Přihlášku je třeba vyplnit a zaslat v písemné podobě na adresu členské evidence ČLS JEP. 


Adresa pro zaslání přihlášky:

Členská evidence ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Členský příspěvek do odborné společnosti činí 200 Kč ročně, k tomu se připočítává roční poplatek 400 Kč za členství v ČLS JEP. 

Doručené přihlášky projedná výbor SKC na své další schůzi a uchazeč o členství bude o schválení či odmítnutí přihlášky informován.