Členství

Přihláška

Přihlášku je třeba vyplnit a zaslat v písemné podobě na adresu členské evidence ČLS JEP. 


Adresa pro zaslání přihlášky:

Členská evidence ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Členský příspěvek do odborné společnosti činí 200 Kč ročně, k tomu se připočítává roční poplatek 300 Kč za členství v ČLS JEP. 

Doručené přihlášky projedná výbor SKC na své další schůzi a uchazeč o členství bude o schválení či odmítnutí přihlášky informován.