Vzdělávání

XXVI. Cytologický den se v roce 2018 uskuteční 3/10/2018 v Litomyšli. Veškeré informace budou k dispozici na stránkách pořadatele, kde bude i online registrace (možnost přihlašování od 1/5/2018).


Kurz gynekologické cytodiagnostiky bude zahájen 12/2/2018. Kontaktní osobou je paní Marcela Jurečková, sekretářka Ústavu patologie OSU, email marcela.jureckova@osu.cz. Na stránkách www.osu.cz je možno se přihlásit ke studiu elektronicky - e-přihláška (zkratka názvu kurzu je CYTOCH) . Ukončení bude v polovině prosince 2018.


V rámci evropského cytologického kongresu v Madridu v červnu 2018 bude pořádána zkouška IAC (CT), IAC (CP) a QUATE. Bližší informace a možnosti přihlášení jsou uvedeny na oficiálních stránkách kongresu - sekce Scientific Information a Registration.


Plánovaný kurz gynekologické cytologie v Ostravě bude zahájen 12/2/2018 na základě schválení změny odborného garanta tohoto kurzu, kterým bude doc. MUDr. Jana Dvořáčková, PhD., M.I.A.C. Pozvánky přihlášeným zájemcům budou rozesílány tento týden. Program kurzu bude zveřejněn v nejbližších dnech.


Pozvánka na Kolínské cytologické dny 9-10/3/2018. 


10 - 13/6/2018 se uskuteční evropský cytologický kongres v Madridu - informace.


Od 1. 9. 2017 začíná platit zákon 201/2017 Sb., který mění systém získávání a obnovování kvalifikací nelékařských zdravotnických pracovníků. Přestává fungovat systém registrací zdravotnických pracovníků k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, tzn. ruší se vyhlášky 423/2004, 321/2008 a 4/2010. Prakticky to znamená, že již není třeba žádat o registraci či její prodloužení, nadále je třeba mít "pouze" odbornou, resp. specializovanou způsobilost k výkonu konkrétního zdravotnického povolání. Otázky celoživotního vzdělávání a evidence absolvovaných vzdělávacích aktivit zůstávají otevřeny.

Tento zákon mj. mění ustanovení §9 zákona 96/2004 Sb., kde je nově stanoveno, že "odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků podle § 26 zákona 96/2004 Sb.". 

Plné znění zákona 201/2017 najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-201/zneni-20170901


V souvislosti s informací výše byla kontaktována odpovědná pracovnice Ministerstva zdravotnictví ČR s dotazem, jak bude dále postupováno ve věci nedořešených kvalifikací cytotechnologů. Nyní je očekáván návrh ministerstva na další postup. O výsledku budeme informovat na tomto webu.


  • U příležitosti 50. výročí založení Société Francaise de Cytologie Clinique je pořádán v listopadu t.r. v Paříži mezinárodní kongres "Carrefour Pathologie 2017" se speciální nabídkou jednodenního programu v angličtině za zvýhodněnou cenu.   • Ve dnech 31/3 - 1/4/2017 se uskuteční v Kolíně nad Rýnem cytologický kurz:

    Výbor SKC ČLS JEP vyzývá členy společnosti k pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou cytologickou veřejnost mj. i z důvodu ukončení pořádání každoročních kurzů "Aktuální otázky gynekologické cytologie" prostřednictvím IPVZ. Rady k pořádání vzdělávacích akcí zařazených do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařů najdete po kliknutí na odkaz níže.

    Projekt Leonardo - Eurocytology

    Neustále se rozvíjející webový projekt Leonardo - Eurocytology může být vhodným nástrojem pro výuku i rozšíření znalostí.