Vzdělávání

XXVII. Cytologický den - Kobylí (okres Břeclav), 18-19/9/2019 - viz stránka Cytologické dny.


Kliknutím na obrázek otevřete oficiální stránky kongresu.


XXVI. Cytologický den se v roce 2018 uskutečnil 3/10/2018 v Litomyšli. Přednesená sdělení si můžete prohlédnout na stránce akce.


Kurz gynekologické cytodiagnostiky byl zahájen 12/2/2018. Kontaktní osobou je paní Marcela Jurečková, sekretářka Ústavu patologie OSU, email marcela.jureckova@osu.cz. Závěrečné zkoušky se uskuteční 14. 12. 2018 v Ostravě.


Od 1. 9. 2017 začíná platit zákon 201/2017 Sb., který mění systém získávání a obnovování kvalifikací nelékařských zdravotnických pracovníků. Přestává fungovat systém registrací zdravotnických pracovníků k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, tzn. ruší se vyhlášky 423/2004, 321/2008 a 4/2010. Prakticky to znamená, že již není třeba žádat o registraci či její prodloužení, nadále je třeba mít "pouze" odbornou, resp. specializovanou způsobilost k výkonu konkrétního zdravotnického povolání. Otázky celoživotního vzdělávání a evidence absolvovaných vzdělávacích aktivit zůstávají otevřeny.

Tento zákon mj. mění ustanovení §9 zákona 96/2004 Sb., kde je nově stanoveno, že "odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků podle § 26 zákona 96/2004 Sb.". 

Plné znění zákona 201/2017 najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-201/zneni-20170901    Výbor SKC ČLS JEP vyzývá členy společnosti k pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou cytologickou veřejnost mj. i z důvodu ukončení pořádání každoročních kurzů "Aktuální otázky gynekologické cytologie" prostřednictvím IPVZ. Rady k pořádání vzdělávacích akcí zařazených do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařů najdete po kliknutí na odkaz níže.

    Projekt Leonardo - Eurocytology

    Neustále se rozvíjející webový projekt Leonardo - Eurocytology může být vhodným nástrojem pro výuku i rozšíření znalostí.