Vzdělávání

MOŽNOSTI STIPENDIA PRO ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH V ZAHRANIČÍ!!!

INFORMACE

Pozvánka na workshop ve Splitu (HR) v říjnu t.r. Více informací a přihlášku najdete ZDE.


Pozvánka prof. Danijely Vrdoljak-Mozetič (HR) na webinář o gynekologické cytologii - registrace zdarma (zde).


Nabídka účasti na "pre-congress" tutoriálu IAC, který se bude konat 

den před zahájením evropského kongresu v Lipsku.


26-27/4/2024 Inovační kurz "Cytohistologická korelace a cytologický screening" - pořádá NCO NZO.


ZMĚNA TERMÍNU!!!

4-5/6/2024 Kurz "Patologie štítné žlázy a příštítných tělísek" v aktualizované podobě - pořádá IPVZ pod záštitou SKC ČLS JEP. Informace na webu IPVZ najdete ZDE

PROGRAM - Program kurzu je v základních bodech podobný jako již dříve nabízený, ale témata jsou aktualizovaná ve svém obsahu.


23  - 26 / 6 / 2024 se uskuteční 45. Evropský cytologický kongres v Lipsku. Web akce najdete zde: 

https://cytology2024.eu/19 - 20/ 9/2023   Kurz "Patologie štítné žlázy a příštítných tělísek" - pořádá IPVZ, jde o opakovaný kurz z letošního června, náplní je histopatologie a cytopatologie. Kurz se neuskutečnil z důvodu nedostatečného počtu přihlášených.


TUTORIAL EFCS - v červnu v Toulouse (pro informace a přihlášky klikněte na obrázek)


Zpravodaj EFCS - díl 3-2022 (zobrazí se po kliknutí na obrázek titulní strany):


Pro informace a přihlášky klikněte na obrázek.Vzdělávací akce IPVZ na druhé pololetí roku 2022 již zveřejněny na webu - ZDE.

"On behalf of the President of the 43rd European Congress of Cytology, the Organizing and Scientific Committee we would like to invite you to participate in the ECC Congress 2021 which will be held in Wrocław, Poland in October, 3-6, as a hybrid event."


Kölner Zytologietage 

- online kurz 5-6/3/2021

Program: cytologie výpotků, plic, lézí hlavy a krku. Přednášky zčásti německy, zčásti anglicky.


Certifikovaný kurz GYNEKOLOGICKÁ CYTODIAGNOSTIKA přijímá přihlášky ideálně do konce srpna 2020. Bude-li naplněna minimální kapacita účastníků, předpokládané zahájení již na podzim 2020. Bližší informace najdete zde.


15. - 17. 4. 2020 Cytohistologická korelace a cytologický screening - Brno, NCO NZO Vinařská 6

Přednášející: doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.

Náplň kurzu: Hodnocení cytologických a histologických obrazů v dataprojekci. Hodnocení dysplastických a neoplastických lézí děložního hrdla. Exfoliativní cytodiagnostika ostatních orgánů. Casus pro diagnosi (různé klinické případy). Inovovaný kurz z roku 2018.


VÝZVA k aktivní účasti na Evropském cytologickém kongresu (ECC) 4 - 7. 10. 2020 ve Wroclavi:

"Vážené kolegyně a kolegové,

V rámci ECC v červnu v Malmö letošního roku jsme domluvili na příští ECC ve Wroclavi přednáškový blok zvaný Companion meeting společně se Slovenskou cytologickou společností.

Každá ze společností zajišťuje jednu hodinu odborného programu.

Za českou stranu je v rámci přidělené hodiny možno přihlásit ještě jedno sdělení v délce 15-20 min.

Pokud byste si přáli prezentovat přednášku za své cytologické činnosti, sdělte prosím autory, prezentujícího autora a název sdělení do 27. 10. 2019 věd. sekretářce SKC - jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz.

V případě více přihlášených uchazečů bude výběr proveden výborem SKC.

Děkuji.

Prof. MUDr. J. Dušková, CSc., FIAC


XXVII. Cytologický den - Kobylí (okres Břeclav), 18-19/9/2019 - viz stránka Cytologické dny.


Kliknutím na obrázek otevřete oficiální stránky kongresu.


XXVI. Cytologický den se v roce 2018 uskutečnil 3/10/2018 v Litomyšli. Přednesená sdělení si můžete prohlédnout na stránce akce.


Kurz gynekologické cytodiagnostiky byl zahájen 12/2/2018. Kontaktní osobou je paní Marcela Jurečková, sekretářka Ústavu patologie OSU, email marcela.jureckova@osu.cz. Závěrečné zkoušky se uskuteční 14. 12. 2018 v Ostravě.


Od 1. 9. 2017 začíná platit zákon 201/2017 Sb., který mění systém získávání a obnovování kvalifikací nelékařských zdravotnických pracovníků. Přestává fungovat systém registrací zdravotnických pracovníků k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, tzn. ruší se vyhlášky 423/2004, 321/2008 a 4/2010. Prakticky to znamená, že již není třeba žádat o registraci či její prodloužení, nadále je třeba mít "pouze" odbornou, resp. specializovanou způsobilost k výkonu konkrétního zdravotnického povolání. Otázky celoživotního vzdělávání a evidence absolvovaných vzdělávacích aktivit zůstávají otevřeny.

Tento zákon mj. mění ustanovení §9 zákona 96/2004 Sb., kde je nově stanoveno, že "odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků podle § 26 zákona 96/2004 Sb.". 

Plné znění zákona 201/2017 najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-201/zneni-20170901    Výbor SKC ČLS JEP vyzývá členy společnosti k pořádání vzdělávacích akcí pro odbornou cytologickou veřejnost mj. i z důvodu ukončení pořádání každoročních kurzů "Aktuální otázky gynekologické cytologie" prostřednictvím IPVZ. Rady k pořádání vzdělávacích akcí zařazených do celoživotního vzdělávání lékařů i nelékařů najdete po kliknutí na odkaz níže.

    Projekt Leonardo - Eurocytology

    Neustále se rozvíjející webový projekt Leonardo - Eurocytology může být vhodným nástrojem pro výuku i rozšíření znalostí.