Volby 2022

V souladu se stanovami společnosti volíme 4 členy výboru za sekci cervikálního screeningu, 4 patology, 3 pneumology, 1 neurologa, 1 vysokoškoláka-nelékaře a 1 zástupce cytotechnologů. 

Informace o výsledku voleb bude zveřejněna ihned po obdržení výsledků od ČLS JEP.