Stipendia pro účast na vzdělávacích akcích v zahraničí


Výbor SKC ČLS JEP vyhlašuje možnost ucházet se o stipendium odborné společnosti za účelem aktivní účasti na evropských sjezdech (případně IAC kongresech, které s nimi alternují).

Podmínky pro podání žádosti o stipendium jsou následující:


1. Bude uděleno jedno stipendium pro účast jednoho člena SKC ČLS JEP mladšího 35 let a jednoho mimo tuto věkovou kategorii.

2. O stipendium mohou požádat členové SKC (žadatel musí být přijat před datem žádosti), kteří mají řádně uhrazeny členské příspěvky a prokáží aktivní účast na kongresu (přihlášené sdělení - přednáška, poster, předsedání sekce).

3. Žádost musí obsahovat krátké odborné CV s kontaktními údaji (tel. číslo, e-mailová adresa) a s publikační aktivitou v posledních 5 letech včetně seznamu sdělení na Cytologických dnech.


4. Žadatel musí přihlásit odborné sdělení (přednášku / poster) na příslušný kongres, k žádosti přiloží abstrakt sdělení.


5. Termín pro podání žádostí je 14 dnů před oficiálním závěrečným termínem pro podání abstraktu na příslušnou akci (aby mohla být žádost posouzena výborem SKC - per rollam).

V případě většího počtu uchazečů rozhodne výbor po posouzení odborných CV hlasováním.

O stipendium se žádá elektronicky, veškeré výše uvedené materiály zašlete e-mailem na adresu věd. sekretáře SKC MUDr. O. Ondiče, PhD.,FIAC - ondic@biopticka.cz