XXV. Cytologický den - 11. 10. 2017, Brno

Pořadatel děkuje všem za účast, sponzorům za podporu a spolupracujícím firmám za vynikající občerstvení. Konventu Milosrdných bratří děkujeme za vynikající přípravu akce a dokonalé zázemí.


Partneři:

V případě potřeby můžete kontaktovat pořadatele e-mailem na adrese cytologie@damier.cz.