Neurologická cytologie

Informace ke zkouškám z neurologické cytodiagnostiky

V souladu s aktualizovanými požadavky byl vytvořen přihlašovací formulář na zkoušku cytologie mozkomíšního moku.

Vyplňte prosím přihlášku (viz níže) - zkontrolujte, zda splňujete požadovaná kriteria pro Vámi zvolenou úroveň - kvalifikace se dokládá kopiemi, množství vyšetření Vámi provedených čestným prohlášením.

Přihlášku odrážející praxi a kvalifikaci podle podmínek s naskenovanými přílohami pošlete prosím (možno elektronicky, podepíšete vlastní rukou v den zkoušky) k rukám prof. MUDr C.Povýšila DrSc., ved. katedry patologie IPVZ - adresa:

Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Studničkova 2, 128 00 Praha 2

Termín zkoušek je vždy stanoven po shromáždění více uchazečů, dozvíte se minim. 6 týdnů předem.

prof. MUDr J. Dušková, CSc, FIAC, zástupce ved. Katedry patologie IPVZ


Průběh zkoušky z neurologické-likvorové cytodiagnostiky

Preparáty

  • účastník obdrží předtištěný list s čísly preparátů (5 případů)
  • podepíše se
  • preparáty v obálce se základními údaji o pacientovi cirkulují ve zkoušené skupině mezi účastníky přítomnými současně u mikroskopů
  • hodnocení v základních kategoriích: zánět nehnisavý, zánět hnisavý, krvácení, úklidová reakce , nádorové postižení
  • doba na hodnocení jednoho preparátu je 3 min., pak se posouvají mezi účastníky
  • trvání celkem cca 15-20 min