Screening karcinomu děložního hrdlaTato podstránka byla zřízena jako informační zdroj pro odborníky, kteří se zabývají problematikou screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR.

Rádi zde zveřejníme zajímavé informace jak odborné, tak i organizační.


Na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů (dále "KDP") jsou zveřejněny návrhy k veřejné oponentuře - umístěny zde budou do 9/6/2022. Našeho oboru se týká návrh předkládaný týmem pod vedením MUDR. Vladimíra Dvořáka, Ph.D. - zde.

Návrhy KDP budou na Národním portálu umístěny od dnešního dne po dobu 30 dnů, tj. do 9. 6. 2022.


Informace k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště pro screening karcinomu děložního hrdla najdete ve Věstníku č. 14/2021 - prodloužení termínu pro podání žádosti do 11/2/2022!!!


HPV testování od ledna 2021 - ve věku 35 a 45 let. Platí ode dne dosažení zmíněného věku + 364 dní. 

Výkony - kódy:

  • 95202 - negativní
  • 95203 - pozitivní 

Několik článků dodaných MUDr. Ondičem: