Společnost pro klinickou cytologii ČLS JEP

Oficiální web odborné společnosti

Poslední aktualizace

19/5/2022 - na podstránce Screening karcinomu děložního hrdla  je uveden návrh Klinického doporučeného postupu pro screening karcinomu děložního hrdla k veřejné oponentuře

19/5/2022 - v sekci Vzdělávání je informace o kurzu cytologie likvoru

19/5/2022 - v sekci Členství jsou důležité informace k platbě členských příspěvků

Screening karcinomu děložního hrdla

Podstránka, kde budou soustředěny odborné i organizační informace týkající se této problematiky. Rádi přijmeme informace ke zveřejnění.

Pro vstup klikněte ZDE.

Neurologická cytologie

Informace ke zkoušce a další související témata.

Pro vstup klikněte ZDE.

Zpravodaj pro členy SKC ČLS JEP 

Seznam členů

ZVEŘEJNĚNÍM REKLAMY NAŠE STRÁNKY PODPORUJÍ: