Společnost pro klinickou cytologii ČLS JEP

Oficiální web odborné společnosti

Poslední aktualizace

15/6/2022 - doplněny informace o členské evidenci a elektronickému přístupu k ní - v sekci Členství

1/6/2022 - v sekci Vzdělávání je odkaz na akce pořádané IPVZ v 2. pololetí t.r. a také na virtuální tutoriál v Londýně 18-19/7/2022

19/5/2022 - na podstránce Screening karcinomu děložního hrdla  je uveden návrh Klinického doporučeného postupu pro screening karcinomu děložního hrdla k veřejné oponentuře

19/5/2022 - v sekci Vzdělávání je informace o kurzu cytologie likvoru

Screening karcinomu děložního hrdla

Podstránka, kde budou soustředěny odborné i organizační informace týkající se této problematiky. Rádi přijmeme informace ke zveřejnění.

Pro vstup klikněte ZDE.

Neurologická cytologie

Informace ke zkoušce a další související témata.

Pro vstup klikněte ZDE.

Zpravodaj pro členy SKC ČLS JEP 

Seznam členů

ZVEŘEJNĚNÍM REKLAMY NAŠE STRÁNKY PODPORUJÍ: