Společnost pro klinickou cytologii ČLS JEP

Oficiální web odborné společnosti

JIŽ BRZY!!!

Volby do výboru SKC ČLS JEP budou v letošním roce poprvé výhradně elektronicky - zajišťuje ČLS JEP prostřednictvím svých softwarových nástrojů. V nejbližší době budou členové vyzváni e-mailem k aktualizaci svých e-mailových kontaktů. O dalším postupu budete informováni prostřednictvím e-mailu a tohoto webu.


Za spolupráci vám děkuje volební komise ve složení:
MUDr. Alena Beková, M.I.A.C.
Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., F.I.A.C.

Mgr. Irena Večerková

Poslední aktualizace

24/10/2022 - v sekci Vzdělávání je uveden Newsletter EFCS - díl 3-2022

15/6/2022 - doplněny informace o členské evidenci a elektronickému přístupu k ní - v sekci Členství

1/6/2022 - v sekci Vzdělávání je odkaz na akce pořádané IPVZ v 2. pololetí t.r. a také na virtuální tutoriál v Londýně 18-19/7/2022

19/5/2022 - na podstránce Screening karcinomu děložního hrdla  je uveden návrh Klinického doporučeného postupu pro screening karcinomu děložního hrdla k veřejné oponentuře

19/5/2022 - v sekci Vzdělávání je informace o kurzu cytologie likvoru

Screening karcinomu děložního hrdla

Podstránka, kde budou soustředěny odborné i organizační informace týkající se této problematiky. Rádi přijmeme informace ke zveřejnění.

Pro vstup klikněte ZDE.

Neurologická cytologie

Informace ke zkoušce a další související témata.

Pro vstup klikněte ZDE.

Zpravodaj pro členy SKC ČLS JEP 

Seznam členů

ZVEŘEJNĚNÍM REKLAMY NAŠE STRÁNKY PODPORUJÍ: