Společnost pro klinickou cytologii ČLS JEP

Oficiální web odborné společnosti

Poslední aktualizace


       11.5.2023 v sekci Vzdělávání - informace o tutorialu v Toulouse.

VÝZVA PRO ČLENY SPOLEČNOSTI: aktualizujte své kontaktní údaje v členské evidenci - viz Členství.

6.3.2023 uvedeno složení nového výboru společnosti - viz Výbor.

Screening karcinomu děložního hrdla

Podstránka, kde budou soustředěny odborné i organizační informace týkající se této problematiky. Rádi přijmeme informace ke zveřejnění.

Pro vstup klikněte ZDE.


!!!   AKTUÁLNÍ INFORMACE   !!!

15.3.2023: Výbor žádá své členy - zástupce laboratoří účastnících se gynekologického screeningu, aby s kompetentními osobami v jejich zdravotnickém zařízení (statutární zástupce, jednatel) probrali situaci ohledně ukončení činnosti AACL a seznámili je s nutností vybrat prostředky umožňující likvidaci tohoto spolku v souladu s platnou legislativou. Další informace jsou obsaženy v zápisu z jednání výboru společnosti dne 2.3.2023. Děkujeme za spolupráci.

Neurologická cytologie

Informace ke zkoušce a další související témata.

Pro vstup klikněte ZDE.

Zpravodaj pro členy SKC ČLS JEP 

Seznam členů

ZVEŘEJNĚNÍM REKLAMY NAŠE STRÁNKY PODPORUJÍ: