Společnost pro klinickou cytologii ČLS JEP

Oficiální web odborné společnosti

MUDr. JIŘÍ KUDRMANN

(24. 10. 1928 - 21. 1. 2022)

S upřímným smutkem oznamujeme, že 21. 1. 2022 zemřel po krátké nemoci kolega a přítel MUDr. Jiří Kudrmann.

V oboru patologie působil po dobu neuvěřitelných 66 let.

Podílel se na počátečním rozvoji ILF na Bulovce (za vedení doc. Viklického), posléze převzal vedení Histopatologického oddělení Ústavu radiační onkologie. V úrovni cytodiagnostické zůstal tomuto pracovišti věrný i po organizačních změnách, kdy se stalo součástí FN Bulovka. Jeho dlouholetá odborná spolupráce a publikační aktivity se odehrávaly zejména v oblasti gastroenterologie.

MUDr. Kudrmann stál v počátcích prosazování cytodiagnostiky erudovanými histopatology a tento svůj zájem neopustil - působil do svých posledních dnů jako patolog v oblasti screeningu cervikálního karcinomu. Účastnil se pravidelně jako aktivní a diskutující posluchač odborných a doškolovacích akcí. Rád se scházel k přátelským setkáním s kolegy. Tato setkání zdobila jeho široká erudice, bystrý pohled na aktuální otázky součastnosti a v neposlední řadě jeho delikátní smysl pro humor. Jeho vztah k životu a zejména profesi byl inspirativní.

ČEST JEHO PAMÁTCE!

(Prof. MUDr. J. Dušková, CSc., F.I.A.C.)

Poslední aktualizace

24/1/2022 - sdělení MUDr. Bekové a prof. Duškové členům společnosti - ZDE

24/1/2022 - první ohlédnutí prof. Duškové za loňským evropským cytologickým kongresem - viz Vzdělávání

Screening karcinomu děložního hrdla

Podstránka, kde budou soustředěny odborné i organizační informace týkající se této problematiky. Rádi přijmeme informace ke zveřejnění.

Pro vstup klikněte ZDE.

Neurologická cytologie

Informace ke zkoušce a další související témata.

Pro vstup klikněte ZDE.

Zpravodaj pro členy SKC ČLS JEP 

Seznam členů

ZVEŘEJNĚNÍM REKLAMY NAŠE STRÁNKY PODPORUJÍ: